SEE Cooler datakylaggregat

 • SEE Cooler, det miljövänliga alternativet för datakylning som ger 100% frikylning upp till cirka +15°C utomhustemperatur.
 • Produkten är anpassad för köldbärartemperaturer mellan +5 och +20°C.
 • Effektområde: 5 till 80 kW, beroende på storlek, temperatur och applikation.
 • Specifika egenskaper:
  - Max inflödeshastighet är 0,8 m/s
  - Utrustad med EC-fläktar
  - Energiförbrukning kW / kW, cirka 0,8% vid 24°C, 50% luftfuktighet
  - Köldbärare vid 10°C ger ett COP på cirka 136
 • Tillgänglig i två varianter, S (Standard) och HDZ (High Density zoner); den sistnämnda med ökad kapacitet och redundans.

Teknisk data för produkter kan endast ses på en tablet eller dator. 

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.