Helhermetiska kylkompressorer för R600a

Danfoss kompressorer finns i två utförande, L och H. L står för lågt startmoment, och H står för högt startmoment.

-Benämning typ L 
Används vid kapillärrörssystem där tid för tryckutjämning tillåts (tryckutjämning kan överskrida 10 minuter). PTC startanordning fordrar 5 minuters avkylningstid mellan starttillfällena.

-Benämning typ H 
Innehållande relä och startkondensator, används vid expansionsventilsystem eller till kapillärrörsystem där tid för tryckutjämning inte tillåts.

Kompressortyp Kolv helhermet
Köldmedium R600a
Varumärke Danfoss

Teknisk data för produkter kan endast ses på en tablet eller dator. 

Relaterade produkter

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.