Sugtryckregulator typ PRC

En sugtryckregulator används för att begränsa sugtrycket under den period kylkompressorn startar. Den stryper sugledningen och reducerar därmed kyleffekten, vilket innebär minskat kompressionsarbete vilket ger en mindre motorbelastning. Speciellt viktigt kan detta vara på frysaggregat. Sugtryckregulatorn reglerar på utloppstrycket.

Köldmedium R134a, R404A, R407C, R507
Anslutning Löd

Teknisk data för produkter kan endast ses på en tablet eller dator. 

Maximalt arbetstryck: 25 bar, maximalt provtryck: 30 bar
Nominella kapaciteten är baserad på +4°C förångningstemperatur och +38°C kondenseringstemperatur vid ett tryckfall på 1 K.
Fabriksinställning: 2 bar
Anslutning: invändig löd

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.