KVI, Kyl & Värmepump Importörerna erbjuder försäkringslösningar för juridisk person under år 3-5, utöver det tvååriga Ansvar för fel som finns i leveransbestämmelserna NL09 och Kyla12. Försäkringen är framtagen i samarbete med försäkringsbolaget Arctic. Försäkringen kan sedan förlängas upp till 10 år.

Efter inledande garanti/ansvar för fel finns det möjlighet för installatör att välja mellan maskinskadeförsäkring eller trygghetsförsäkring för åren 3-5.

  • Maskinskadeförsäkringen omfattar installatören och ger ersättning om en av de sålda produkterna får en maskinskada
  • Trygghetsförsäkringen omfattar slutkunden och ger ersättning vid en maskinskada med åldersavdrag och självrisk mot
    fastighetsförsäkringen i första hand och i andra hand ersättning för skadan minus självrisk om 1000 kr.

För att försäkringen ska gälla måste kyl- och värmepumpsanläggningen ha ett gällande serviceavtal med minst ett årligt servicebesök.

Mer information och registrering finns på Arctics hemsida www.arctic.se/KVI senast tre månader efter slutbesiktningsdatum.

Första gången skapar man en inloggning. Premien beräknas på maskinvärdet och inkluderar både materiel och arbetskostnad.

 

 

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.