KVI, Kyl & Värmepump Importörerna erbjuder en Trygghetsförsäkring som gäller för juridisk person under år 3-5, utöver det tvååriga Ansvar för fel som finns i leveransbestämmelserna NL09 och Kyla12. Försäkringen är framtagen i samarbete med försäkringsbolaget Arctic. Försäkringen kan sedan förlängas upp till 10 år.

Trygghetsförsäkringen träder i kraft när 2-årigt Ansvar för fel tar slut och fungerar som ett komplement till fastighetsförsäkringen. Försäkringen gäller vid maskinskada och ersätter den självrisk och det åldersavdrag som fastighetsförsäkringen gör avdrag för vid en maskinskada på den försäkrade kyl- och värmepumpanläggningen. Om reparrationskostnaden understiger självrisken på fastighetsförsäkringen eller om maskinskademomentet saknas i fastighetsförsäkringen så utgår ersättning för reparationskostnaden med en självrisk om 1000 kronor.

För att försäkringen ska gälla måste kyl- och värmepumpsanläggningen ha ett gällande serviceavtal med minst ett årligt servicebesök.

Registrering sker på Arctics hemsida www.arctic.se/KVI senast tre månader efter slutbesiktningsdatum. Första gången skapar man en inloggning. Premien beräknas på maskinvärdet och inkluderar både materiel och arbetskostnad.

Läs hela Broschyr_KVI_broschyr_juridisk_person.pdf

 

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.