KVI, Kyl & Värmepump Importörerna erbjuder en Trygghetsförsäkring som gäller för juridisk person under år 3-5, utöver det tvååriga Ansvar för fel som finns i leveransbestämmelserna NL09 och Kyla12. Försäkringen är framtagen i samarbete med försäkringsbolaget Arctic. Försäkringen kan sedan förlängas upp till 10 år.

Efter inledande garanti/ansvar för fel finns det möjlighet för en installatör att välja mellan en maskinskadeförsäkring eller en trygghetsförsäkring för åren 3-5.

  • Maskinskadeförsäkringen omfattar installatören och ger ersättning om en av de sålda produkterna får en maskinskada
  • Trygghetsförsäkringen omfattar slutkunden och ger ersättning vid en maskinskada med åldersavdrag och självrisk mot
    fastighetsförsäkringen i första hand och i andra hand ersättning för skadan minus självrisk om 1000 kr.

För att försäkringen ska gälla måste kyl- och värmepumpsanläggningen ha ett gällande serviceavtal med minst ett årligt servicebesök.

Registrering sker på Arctics hemsida www.arctic.se/KVI senast tre månader efter slutbesiktningsdatum. Första gången skapar man en inloggning. Premien beräknas på maskinvärdet och inkluderar både materiel och arbetskostnad.

Läs hela Broschyr_KVI_broschyr_juridisk_person.pdf

 

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.