Produktsök

Vad letar du efter?

Vilka produkter omfattas av den här garantin?
Den här garantin gäller endast för hemmabruk och för villavärmepumparna enligt nedan med
beställningsdatum från och med 2017-09-01:

Fabrikat Modell Typbeteckning
Toshiba Daiseikai 8 RAS-**G2KVP-ND/G2AVP-ND
Toshiba Daiseikai 9 RAS-**PKVPG-ND/PAVPG-ND
Mitsubishi Heavy Ind. Kazan  SRK/SRC**ZSX
Mitsubishi Heavy Ind. Hydrolution HMA/FDCW

Samt även nedan med beställningsdatum från och med 2020-10-01:

Fabrikat Modell Typbeteckning
Toshiba Shorai Edge RAS**J2KVGSG-ND/J2AVSG-ND
Toshiba Nordic konsol RAS**U2FVG-ND/U2AVPG-ND
Toshiba M18 Multi RAS-2M18U2AVG
Mitsubishi Heavy Ind. Netsu SRK/SRC**ZS
Mitsubishi Heavy Ind. Netsu multi SCM**ZS-W (**45/60)
Mitsubishi Heavy Ind. Yuka SRF/SRC

Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar fel på produkten, vilka har orsakats av material- eller konstruktionsfel som fanns vid den tidpunkt då produkten köptes från en av Kylmas återförsäljare. Under garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda fel, t.ex. reparationer, reservdelar och arbetskostnader.

Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköpsdatum. Om arbetet utförs under garantiperioden
förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vad omfattas inte av den här garantin?

 • Normalt slitage.
 • Skador som orsakats avsiktligt eller genom oaktsamhet, felaktig installation eller anslutning till fel
  spänning, skador orsakade av kemisk reaktion eller elektrokemisk reaktion.
 • Skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
 • Förbrukningsvaror inkl. batterier och filter.
 • Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter.
 • Fall där inget fel har hittats vid besök av servicetekniker.
 • Reparationer som inte har utförts av en Kylma återförsäljare eller fall där originaldelar ej använts.
 • Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej utförts enligt anvisningar.
 • Användning av produkten i ett professionellt sammanhang, d.v.s. ej för hemmabruk.

ALLMÄNNA VILLKOR

Vilka åtgärder vidtas för att lösa problemet?
Kontakta din installatör som undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin.

Garantivillkor
Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpsbevis samt installationsprotokoll måste uppvisas för att garantin skall gälla samt att garantiregistrering utförts direkt efter installationsdatum.

Skötselanvisningar
Produktens skötselvisningar måste ha följts för att garantin ska kunna utnyttjas.

Klicka här för att öppna garantivillkoren som pdf

 

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.