Produktsök

Vad letar du efter?

 

5 års trygghet som av användaren kan förlängas upp till 14 år!

Det ligger i Kylmas intresse att våra kunder är nöjda och att du hör av dig till våra återförsäljare om så inte är fallet. Av samma anledning har vi också ett samarbete med försäkringsbolaget Arctic.

I leveransen ingår en Trygghetsförsäkring som kompletterar din hem- och villaförsäkring och gäller för privatpersoner. Den ersätter din självrisk samt avdrag för avskrivningar på din värmepump av märket Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba eller Aermec. Om en skada skulle inträffa vänder du dig till ditt ordinarie försäkringsbolag som reglerar skadan och troligen tar ut en självrisk för det.

Tänk på att värmepumpen måste vara installerad och igångkörd av ett företag som uppfyller EG-förordningen 842/2006 och är företagscertifierad av INCERT för ingrepp i köldmediekretsen. På www.incert.se hittar du vilka företag som är godkända och har ett gällande företagscertifikat.

Efter igångkörningen registrerar du din värmepumpsinstallation på Kylmas hemsida, www.kylma.se (menyn Support), vilket ska ske senast 1 månad efter installationsdatum för att försäkringen ska gälla.
Den mesta av informationen hittar du på köpebevis/faktura men serienummer på utedel och innedel kanske bara står på värmepumpens typskyltar. Notera att de har olika serienummer och båda behöver anges. Kontakta din återförsäljare som installerat värmepumpen om du behöver hjälp med registrering på vår hemsida.

Klicka här för att läsa fullständiga villkor som pdf

 

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.