Produktsök

Vad letar du efter?

Fri dispositionstid av cylindrar

Från leveransdagen äger köparen dispositionsrätten över cylindern för HFC, HC och HFO i tre (3) månader utan avgift till säljaren. För CO2 debiteras cylinderhyra från första dagen.

Månadsavgift

Benämning
Pris per månad och cylinder SEK
Cylinder avsedd för HFC, HC, HFO, tomma och rengjorda (från 4:e månaden)
150,-
Cylinder avsedd för CO2 (från 1:a månaden)
150,-
Cylinder märkt Yara/Praxair/Nippon/Air liquide
300,-


Depositionsavgift

Benämning
Pris per cylinder SEK
Cylinder avsedd för CO2
1 000,-


Längsta dispositionstid

Köparen äger rätt att disponera HFC- och HC-cylindern under en sammanhängande tid av maximalt tolv (12) månader. För CO2-cylinder utgår hyra till dess att cylindern returneras till Kylma.

Övertagande

För det fall cylindern ej återställts till säljaren innan den tid som anges i föregående avsnitt debiteras köparen cylindern enligt följande:

Cylinder avsedd för
Pris SEK
HFC och HFO
1 500,-
HC
2 500,-

 

Administrationskostnad

Cylindrar avsedda för HFC, HFO & HC som returneras sedan övertagande debiterats, återbetalas debiterad ersättning för cylindern med avdrag för en administrationsavgift med 500:- per cylinder.

Renoveringskostnad

Om cylindern vid återställandet är i sådant skick att renovering erfordras, belastas köparen kostnader för dessa åtgärder enligt följande:

Benämning
Pris SEK
Huv saknas
300,-
Skadad ventil
600,-
Skrotning av cylinder
600,-


Hanteringsanvisningar

Köldmedium betraktas som farligt gods och skall hanteras i enlighet med gällande bestämmelser och transportkort som medlevereras cylindrarna. Använt köldmedium räknas dessutom som farligt avfall och skall hanteras efter nationella och lokala krav på transport av farligt avfall.

Returtagning av köldmedium sker med hjälp av speciella lånecylindrar. Endast stålcylinder får användas för returköldmedium. Tom cylinder för returköldmedium är inte avsedd att användas när köldmediet ska återanvändas i en kylkrets.
Återsänd cylinder skall vara tydligt märkt med avsändarens namn och kundnummer samt typ och mängd köldmedium. Fyll i returetikett på cylindern.
Blandning av köldmedium i samma cylinder är ej tillåten. Vid retur får cylindrar inte fyllas med mer än max tillåten fyllmängd för resp. cylinder och köldmedietyp d.v.s. max 75% av instämplad nettovikt.

Avsändaren betalar fraktkostnad. Bekräftelse av mottagen cylinder som returnerats till Kylma sker inom en vecka från mottagningsdag.

Servicecylinder

Säljs tom och blir köparens egendom. Innehavaren svarar själv för att cylindern är godkänd som tryckkärl och att cylindern ej överfylls.

Återtagning av köldmedium

Kylma återtar levererat köldmedium enligt F-gasförordningen. Hanteringsanvisningarna enligt ovan måste följas.

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.