Produktsök

Vad letar du efter?

Vår koncerntillhörighet

Beijer Ref, med huvudkontor i Malmö, är en teknikinriktad handelskoncern inom kyla och en av världens ledande aktörer. Koncernen erbjuder konkurrenskraftiga och innovativa lösningar med kundanpassade produkter, egenutvecklade kyl- och värmepumpsaggregat, hög service och effektiv logistik. Genom sina dotterbolag levereras komponenter och system för luftkonditionering, värmepumpar och kommersiell kyla. Verksamheten bedrivs idag i Europa, Afrika, Asien och Oceanien, med cirka 420 filialer. Omsättning uppgår till ca 15 miljarder SEK. Beijer Ref är noterad på Stockholmsbörsens Large Cap lista.

Målsättningen är tillväxt genom etablering på nya geografiska marknader via förvärv av etablerade distributörer av kylprodukter. Inom koncernen delar vi sedan med oss av varandras kunskaper, vilket gör att vi skapar förutsättningar för en positiv teknikutveckling och även får stora inköpsfördelar. Något som i sin tur gynnar våra kunder.

Alla dotterbolag drivs självständigt med eget resultatansvar. I Sverige är vi stolta över att det är Kylma som i själva verket är ursprunget till Beijer Ref.

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.