ARBETSMILJOVERKET

Här hittar du viktiga föreskrifter i form av AFS. T ex:
PED – tryckutrustningsdirektivet – AFS1999:4
MD – Maskindirektivet – AFS 2008:3
Provning med över- eller undertryck. AFS 2006:8

Kylbranschens samarbetsstiftelse KYS

Här får du information om KYS och möjlighet att söka anslag (delfinansiering) för kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildningsinsatser av samma karaktär.

Svenska kyl-och varmepumpforeningen

Information om föreningen, Svensk Kylnorm, Tidningen KYLA + VP och mycket mer.
Upplysningar till medlemsföretagen. Hemsidan www.alltomfgas.se är länkad härifrån.

Svenska Kyltekniska Foreningen

Information om föreningen, lokala möten och medlemsinformation. Här kan du köpa föreningens uppskattade handböcker.

SS-EN 378 del (1-4)

Den europiska kylsäkerhetsstandarden köper du direkt från SIS förlag. OBS! Ny utgåva väntas under 2016.

 

Viktiga dokument

Köldmedieförordningen SFS 2007:846

Ändringar i köldmedieförordningen SFS 2009:382

F-Gasförordningen och ”underförordningar från EUR-LEX”

F-gasförordningen EG/842/2006

Märkning EG/1494/2007

Läcksökning EG/1516/2007

Certifikat EG/303/2008

 

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.