Produktsök

Vad letar du efter?

ARBETSMILJOVERKET

Här hittar du viktiga föreskrifter i form av AFS. T ex:
PED – tryckutrustningsdirektivet – AFS1999:4
MD – Maskindirektivet – AFS 2008:3
Provning med över- eller undertryck. AFS 2006:8

Kylbranschens samarbetsstiftelse KYS

Här får du information om KYS och möjlighet att söka anslag (delfinansiering) för kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildningsinsatser av samma karaktär.

Svenska kyl-och varmepumpforeningen

Information om föreningen, Svensk Kylnorm, Tidningen KYLA + VP och mycket mer.
Upplysningar till medlemsföretagen. Hemsidan www.alltomfgas.se är länkad härifrån.

Svenska Kyltekniska Foreningen

Information om föreningen, lokala möten och medlemsinformation. Här kan du köpa föreningens uppskattade handböcker.

SVENSK KYLNORM

Faktablad, checklistor och blanketter för brandfarliga köldmedier,  ADR, tryckprovning m.m.

SS-EN 378 del (1-4)

Den europiska kylsäkerhetsstandarden köper du direkt från SIS förlag. OBS! Ny utgåva väntas under 2016.

 

Viktiga dokument

Köldmedieförordningen SFS 2007:846

Ändringar i köldmedieförordningen SFS 2009:382

F-Gasförordningen och ”underförordningar från EUR-LEX”

F-gasförordningen EG/842/2006

Märkning EG/1494/2007

Läcksökning EG/1516/2007

Certifikat EG/303/2008

 

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.