Luftkylda aggregat för R134a, typ SC

För samtliga aggregat gäller: Max arbetstryck: 27 bar Elektriska data: 230/1/50.

Beteckningarna har ändrats. De nya beteckningarna har följande betydelse:

UCGC003TL

A00 U=Applikationsområde, L för lågtemperatur, M för mellantemperatur, H för högtemperatur och U för låg-/mellan-/högtemperatur
C=Antal fläktar, C för 1 fläkt och G för två fläktar
G=Köldmedium, G för R134a och H för R404A/R507
C=Kondensorutförande, C för standard
003=Slagvolym i cm3
TL=Kompressorutförande
A00=Aggregatversion, A00 för aggregat utan köldmediebehållare och för drift med kapillärrör, motsvarar gamla N0; A01 för aggregat med köldmediebehållare samt avstängningsventiler för drift med expansionsventil, motsvarar gamla T2.

Köldmedium R134a
Varumärke Optyma
Elanslutning Enfas

Teknisk data för produkter kan endast ses på en tablet eller dator. 

Vi använder cookies. Om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem, vänligen gå till vår Cookie information. Fortsatt navigation i siten innebär att du accepterar vår cookiepolicy.