Vi använder TeamViewer som verktyg vid utbildning via persondator. TeamViewer laddas ned kostnadsfritt och kod erhålls sedan av den som håller i utbildningen.

TeamViewerQJ_MÖTE_sv.exe

TeamViewerQS_SUPPORT_sv.exe