Skräddarsydda aggregat

Din byggnad har unika förutsättningar, därför gör vi en unik lösning precis som du behöver ha den. Kylma Compacta och SCM bygger på vårt eget koncept där vi utifrån din specifikation kan konstruera och bygga specialanpassade kyl- och värmepumpsaggregat samt pumpmoduler. Montering sker hos vårt systerbolag SCMREF AB i Vislanda.

Din unika lösning kan omfatta:

 • Luftkonditionering, kyl- och frysapplikationer
 • Värmepumpar
 • Flexibla moduler och mått - kompakta
 • Flexibelt komponentval
 • Enkla fasta anslutningar
 • HFC-, HFO-, HC- eller CO2-köldmedium
 • Energioptimering efter svenska förhållanden
 • Valfria elskåp, styr- och övervakningsfunktioner som vi bygger själva
 • CE-märkning och tillverkning enligt SS-EN 378
 • Speciallösningar
 • Provkörningsprotokoll
 • Svensk dokumentation