INCERT

Person- och företagscertifiering

IUC

Installatörernas utbildningscentrum (Yrkeshögskola och lärlingsutbildningar)

SIFU

Teknologisk institut (Yrkeshögskola)

STI

Stockholms tekniska institut (Yrkeshögskola)