Leveransbestämmelser

Kylma tillämpar NL09 som allmänt leveransvillkor, med tillägg KYLA12 som är framagen av Kyl&Värmepumpimportörerna för materiel som levereras för yrkesmässig verksamhet. Utöver de allmäna leveransvillkoren finns ett tillägg, komplettering NL09+KYLA12. 

Igångkörningsprotokoll.pdf

KYLA-12

NL09 Allmänna leveransbestämmelser

Komplettering_NL09_Kyla12.pdf