Igångkörningsprotokoll

Vid igångkörning av aggregat skall Igångkörningsprotokoll fyllas i för att dokumentera att aggregatet driftsats på ett korrekt sätt. Vid ett eventuellt garantianspråk av aggregetet skall Igångörningsprotokoll bifogas enligt anvisning i Leveransbestämmelser, Komplettering NL09+KYLA12. Är du inloggad kan du ladda ner igångkörningsprotokollet.

Igångkörningsprotokoll.pdf